Köpvillkor

Genom att du köper en prenumeration på Elinlewenhaupt.se binder du dig till följande villkor. 

Våra köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Elinlewenhaupt.se drivs av Elin Lewenhaupt, 8809112421, Konungsäng 2, 578 93 Aneby

PRENUMERATION

Alla våra prenumerationer är ”tillsvidare”. Det betyder att de förnyas automatiskt vid periodens slut till dess att uppsägning sker till elin@elinlewenhaupt.se.

BETALNING

Betalning sker i via betalkort genom betaltjänsten Stripe i samband med din registrering och vidare löpande månadsvis enligt villkoren för vald prenumeration. 

Aktuella priser hittar du på elinlewenhaupt.se.

Vid utebliven betalning har Elin Lewenhaupt rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för påminnelser och kostnader i samband med inkasso.


ÅLDERSGRÄNS 

Du måste vara över 18 år för att prenumerera och behöver målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar om du är under 18 år.

UPPSÄGNING 

Din prenumeration avslutas via mitt konto när du är inloggad.

Prenumerationen behöver avslutas senast 5 dagar före nästa planerade faktureringsdag. 

Utebliven betalning godtas ej som uppsägning. 

Elin Lewenhaupt har rätten att med omedelbar verkan säga upp din prenumeration utan föregående meddelande om du väsentligen bryter mot bestämmelserna i dessa villkor.

ANSVAR OCH RÄTTIGHETER

Prenumerationerna på elinlewenhaupt.se är endast till för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda tjänsterna på ett sådant sätt att bolagets namn eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Elin Lewenhaupt kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas Elin Lewenhaupt om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

VILLKORSÄNDRING

Elin Lewenhaupt utvecklar kontinuerligt sitt erbjudande vilket innebär att bolaget har rätten att ändra, lägga till eller ta bort funktioner. Bolaget har också rätten att ersätta prenumerationen med annan jämförbar tjänst.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av digitala produkter och tjänster frånsäger du dig din ångerrätt genom att godkänna dessa användarvillkor, i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. § 11.11.

BEHANDLING AV INTEGRITETSPOLICYN

I vår integritetspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår integritetspolicy.

VID EVENTUELL TVIST

Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Vill du få tips och inspiration till din mailkorg?

Få tips och inspiration om självhushållning, fotografering, hållbarhet, föräldraskap med mer, direkt i din inkorg.

Vill du få tips och inspiration till din mailkorg?

Få tips och inspiration om självhushållning, fotografering, hållbarhet, föräldraskap med mer, direkt i din inkorg.